Om Apparatturn gutter og jenter 4-5x per uke

Dette er et tilbud til viderekommende utøvere som ønsker å trene for å delta i apparatturnkonkurranser nasjonalt og internasjonalt, målet er å stille i FIG konkurranser i Youth-, Junior og Senior- klassene.

Ta kontakt på epost ved spørsmål om denne gruppen.

Priser per parti per semester (høstsemesteret uke 34-51, vårsemesteret uke 3-25)

</p> <p>Trening 4-5x pr. ukekr. 6.500,-
Medlemsskap (per kalenderår)kr. 350,-</p> <p>