Om Gymlek

Gymlek for barn som er 2-4 år er en primærmotorisk trening gjennom lek og aktivitet. Dette er et aktivitetstilbud der både fysisk og psykisk samspill mellom foreldre/besteforeldre og barn spiller inn. Dette er barnets første møte med idretten og den voksne deltar aktivt, er hjelper, gir trygghet og skal være en viktig støtte for barnet. Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulere utviklingen av grovmotorikken.

Partiet deltar på foreningens juleoppvisning og våroppvisning.

Alle barn som er med på Gymlek partiet, må være medlem i Slemmestad & Omegn Turnforening.

Priser per parti per semester (høstsemesteret uke 36-49, vårsemesteret uke 3-17)

</p> <p>Trening 1x pr. ukekr. 1.250,-
Medlemsskap (per kalenderår)kr. 350,-</p> <p>