Velkommen til høstsemesteret 2018! Vi starter opp uke 34 og 36.

 • Troppsgymnastikk 6-10 år tirsdag

  Om troppsturn partiene

  I gymsalen ved Frydenlund skole i Åros tilbyr vi forskjellige partier med troppsturn fra 7 til 13 år. Vi har følgende grupper:

  • Mandag - Troppsturn 11-13 år Frittstående
  • Tirsdag - Troppsturn 7-10 år Frittstående
  • Tirsdag - Troppsturn 11-13 år Tumbling og Trampett
  • Torsdag - Troppsturn 7-10 år Tumbling og Trampett

  I turnhallen vår i Årosfabrikker har vi følgende grupper med åpen påmelding:

  • Turnhall: Mandag og onsdag (2x p/uke) - turn gutter og jenter født 2006 eller tidligere
  • Turnhall: Tirsdag og torsdag (2x p/uke) - turn gutter og jenter født 2009-2006
  • Turnhall: Tirsdag og torsdag (2x p/uke) - turn gutter og jenter født 2012-2010

  Treningen gir et allsidig bevegelses-grunnlag og kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Treningen vil gi barn grunnleggende motorisk trening og basistrening. Partiene deltar på foreningens juleoppvisning og våroppvisning.

  Alle barn som er med på turnaktivitet, må være medlem i Slemmestad & Omegn Turnforening.

  Priser per parti per semester (høstsemesteret uke 36-49, vårsemesteret uke 3-17)

  Trening 1x per uke kr. 1.500,-
  Medlemsskap (per kalenderår)kr. 350,-
 • Troppsgymnastikk 11-13 år tirsdag

  Om troppsturn partiene

  I gymsalen ved Frydenlund skole i Åros tilbyr vi forskjellige partier med troppsturn fra 7 til 13 år. Vi har følgende grupper:

  • Mandag - Troppsturn 11-13 år Frittstående
  • Tirsdag - Troppsturn 7-10 år Frittstående
  • Tirsdag - Troppsturn 11-13 år Tumbling og Trampett
  • Torsdag - Troppsturn 7-10 år Tumbling og Trampett

  I turnhallen vår i Årosfabrikker har vi følgende grupper med åpen påmelding:

  • Turnhall: Mandag og onsdag (2x p/uke) - turn gutter og jenter født 2006 eller tidligere
  • Turnhall: Tirsdag og torsdag (2x p/uke) - turn gutter og jenter født 2009-2006
  • Turnhall: Tirsdag og torsdag (2x p/uke) - turn gutter og jenter født 2012-2010

  Treningen gir et allsidig bevegelses-grunnlag og kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Treningen vil gi barn grunnleggende motorisk trening og basistrening. Partiene deltar på foreningens juleoppvisning og våroppvisning.

  Alle barn som er med på turnaktivitet, må være medlem i Slemmestad & Omegn Turnforening.

  Priser per parti per semester (høstsemesteret uke 36-49, vårsemesteret uke 3-17)

  Trening 1x per uke kr. 1.500,-
  Medlemsskap (per kalenderår)kr. 350,-
 • Troppsgymnastikk 6-10 år torsdag

  Om troppsturn partiene

  I gymsalen ved Frydenlund skole i Åros tilbyr vi forskjellige partier med troppsturn fra 7 til 13 år. Vi har følgende grupper:

  • Mandag - Troppsturn 11-13 år Frittstående
  • Tirsdag - Troppsturn 7-10 år Frittstående
  • Tirsdag - Troppsturn 11-13 år Tumbling og Trampett
  • Torsdag - Troppsturn 7-10 år Tumbling og Trampett

  I turnhallen vår i Årosfabrikker har vi følgende grupper med åpen påmelding:

  • Turnhall: Mandag og onsdag (2x p/uke) - turn gutter og jenter født 2006 eller tidligere
  • Turnhall: Tirsdag og torsdag (2x p/uke) - turn gutter og jenter født 2009-2006
  • Turnhall: Tirsdag og torsdag (2x p/uke) - turn gutter og jenter født 2012-2010

  Treningen gir et allsidig bevegelses-grunnlag og kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Treningen vil gi barn grunnleggende motorisk trening og basistrening. Partiene deltar på foreningens juleoppvisning og våroppvisning.

  Alle barn som er med på turnaktivitet, må være medlem i Slemmestad & Omegn Turnforening.

  Priser per parti per semester (høstsemesteret uke 36-49, vårsemesteret uke 3-17)

  Trening 1x per uke kr. 1.500,-
  Medlemsskap (per kalenderår)kr. 350,-
 • Gymlek (2-4 år m/foreldre)

  Gymlek (2-4 år m/foreldre)

  Om Gymlek

  Gymlek for barn som er 2-4 år er en primærmotorisk trening gjennom lek og aktivitet. Dette er et aktivitetstilbud der både fysisk og psykisk samspill mellom foreldre/besteforeldre og barn spiller inn. Dette er barnets første møte med idretten og den voksne deltar aktivt, er hjelper, gir trygghet og skal være en viktig støtte for barnet. Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulere utviklingen av grovmotorikken.

  Partiet deltar på foreningens juleoppvisning og våroppvisning.

  Alle barn som er med på Gymlek partiet, må være medlem i Slemmestad & Omegn Turnforening.

  Priser per parti per semester (høstsemesteret uke 36-49, vårsemesteret uke 3-17)

  Trening 1x pr. ukekr. 1.250,-
  Medlemsskap (per kalenderår)kr. 350,-
  • Kombinert

 • Basisturn for barn i aldersgrupper (4-6 år)

  Om basisturn partiene

  I gymsalen ved Frydenlund skole i Åros tilbyr vi forskjellige aldersdelte partier for barn fra 4 til 6 år. I tillegg er det en gruppe 2-4 åringer som trener hos oss sammen med foreldre sine (Gymlek med foreldre). Vi har følgende grupper:

  • Mandag - Gymlek for 2-4 åringer med foreldre
  • Torsdag - Basisturn 4-6 år - FULLT PR 29.08.2018

  I turnhallen vår i Årosfabrikker har vi følgende grupper med åpen påmelding:

  • Turnhall: Mandag og onsdag (2x p/uke) - turn gutter og jenter født 2006 eller tidligere
  • Turnhall: Tirsdag og torsdag (2x p/uke) - turn gutter og jenter født 2009-2006
  • Turnhall: Tirsdag og torsdag (2x p/uke) - turn gutter og jenter født 2012-2010 - FULLT PR 29.08.2018

  Treningen gir et allsidig bevegelses-grunnlag og kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Treningen vil gi barn grunnleggende motorisk trening og basistrening. Partiene deltar på foreningens juleoppvisning og våroppvisning.

  Alle barn som er med på basisturn, gymlek og turnaktivitet, må være medlem i Slemmestad & Omegn Turnforening.

  Priser per parti per semester (høstsemesteret uke 36-49, vårsemesteret uke 3-17)

  Trening 1x per uke kr. 1.250,-
  Medlemsskap (per kalenderår)kr. 350,-
  • Kombinert

 • Apparatturn gutter og jenter 6-8 år – 2x per uke

  Om turn for gutter og jenter - 2x per uke

  Vi har 3 grupper med gutter og jenter som trener 2x per uke:
  17:30-19:00 (tirsdag og torsdag) for de som er født 2012-2010 - FULLT PR 29.08.2018
  19:15-20:45 (tirsdag og torsdag) for de som er født 2009-2006
  19:30-21:00 (mandag og onsdag) for de som er født 2006 og tidligere

  Konkurranseturn Menn:
  Det turnes i 6 apparater for Turn menn: Frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang. Fra guttene er 6 år vinkles treningene mot den nasjonale utviklingstrappen for gutter LUM-stigen. Fra guttene fyller 13 år må de kunne turne selvvalgt etter eget reglement.

  Konkurranseturn Kvinner:
  Det turnes i fire apparater for Turn kvinner: Hopp, skranke, bom og frittstående. Fra jentene er 6 år vinkles treningen mer mot konkurransedeltakelse på alle nivåer fra nybegynnere til de som vil drive med turn for jenter på et høyt nivå.

  Denne gruppen får tilbud om å delta på lokale arrangementer og oppvisninger. Priser per parti per semester (høstsemesteret uke 34-51, vårsemesteret uke 3-25)

  Trening 2x per ukekr 3.000,-
  Medlemsskap (per kalenderår)kr 350,-
  • Kombinert

 • Apparatturn gutter og jenter 9-12 år – 2x per uke

  Om turn for gutter og jenter - 2x per uke

  Vi har 3 grupper med gutter og jenter som trener 2x per uke:
  17:30-19:00 (tirsdag og torsdag) for de som er født 2012-2010
  19:15-20:45 (tirsdag og torsdag) for de som er født 2009-2006
  19:30-21:00 (mandag og onsdag) for de som er født 2006 og tidligere

  Konkurranseturn Menn:
  Det turnes i 6 apparater for Turn menn: Frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang. Fra guttene er 6 år vinkles treningene mot den nasjonale utviklingstrappen for gutter LUM-stigen. Fra guttene fyller 13 år må de kunne turne selvvalgt etter eget reglement.

  Konkurranseturn Kvinner:
  Det turnes i fire apparater for Turn kvinner: Hopp, skranke, bom og frittstående. Fra jentene er 6 år vinkles treningen mer mot konkurransedeltakelse på alle nivåer fra nybegynnere til de som vil drive med turn for jenter på et høyt nivå.

  Denne gruppen får tilbud om å delta på lokale arrangementer og oppvisninger. Priser per parti per semester (høstsemesteret uke 34-51, vårsemesteret uke 3-25)

  Trening 2x per ukekr 3.000,-
  Medlemsskap (per kalenderår)kr 350,-
  • Kombinert

 • Apparatturn gutter og jenter 12 år og eldre – 2x per uke

  Apparatturn gutter og jenter 12 år og eldre – 2x per uke

  Om turn for gutter og jenter - 2x per uke

  Vi har 3 grupper med gutter og jenter som trener 2x per uke:
  17:30-19:00 (tirsdag og torsdag) for de som er født 2012-2010
  19:15-20:45 (tirsdag og torsdag) for de som er født 2009-2006
  19:30-21:00 (mandag og onsdag) for de som er født 2006 og tidligere

  Konkurranseturn Menn:
  Det turnes i 6 apparater for Turn menn: Frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang. Fra guttene er 6 år vinkles treningene mot den nasjonale utviklingstrappen for gutter LUM-stigen. Fra guttene fyller 13 år må de kunne turne selvvalgt etter eget reglement.

  Konkurranseturn Kvinner:
  Det turnes i fire apparater for Turn kvinner: Hopp, skranke, bom og frittstående. Fra jentene er 6 år vinkles treningen mer mot konkurransedeltakelse på alle nivåer fra nybegynnere til de som vil drive med turn for jenter på et høyt nivå.

  Denne gruppen får tilbud om å delta på lokale arrangementer og oppvisninger. Priser per parti per semester (høstsemesteret uke 34-51, vårsemesteret uke 3-25)

  Trening 2x per ukekr 3.000,-
  Medlemsskap (per kalenderår)kr 350,-
  • Kombinert

 • Apparatturn gutter og jenter – 3x per uke

  Om partiet

  Dette er ett parti hvor vi legger mest vekt på grunntrening, med mål å bli konkurranseutøver med tiden. Vi vil på dette partiet trene ordinære turnapparater som hopp, skranke, bøyle, ringer, matte og svingstang for gutter og hopp, matte, bom og skranke for jenter. Målet er å delta i lokale og regionale konkurranser i LUM stigen og regionale treningssamlinger for utvikling.

  Konkurranseturn Menn:
  Det turnes i 6 apparater for Turn menn: Frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang. Fra guttene er 6 år vinkles treningene mot den nasjonale utviklingstrappen for gutter LUM-stigen. Fra guttene fyller 13 år må de kunne turne selvvalgt etter eget reglement.

  Konkurranseturn Kvinner:
  Det turnes i fire apparater: Hopp, skranke, bom og frittstående. Fra jentene er 6 år vinkles treningen mer mot konkurransedeltakelse på alle nivåer fra nybegynnere til de som vil drive med turn for jenter på et høyt nivå.

  Ta kontakt på epost ved spørsmål om denne gruppen.

  Priser per parti per semester (høstsemesteret uke 34-51, vårsemesteret uke 3-25)

  Trening 3x pr. ukekr. 4.500,-
  Medlemsskap (per kalenderår)kr. 350,-
  • Kombinert

 • Apparatturn gutter og jenter – 4-5x per uke

  Om Apparatturn gutter og jenter 4-5x per uke

  Dette er et tilbud til viderekommende utøvere som ønsker å trene for å delta i apparatturnkonkurranser nasjonalt og internasjonalt, målet er å stille i FIG konkurranser i Youth-, Junior og Senior- klassene.

  Ta kontakt på epost ved spørsmål om denne gruppen.

  Priser per parti per semester (høstsemesteret uke 34-51, vårsemesteret uke 3-25)

  Trening 4-5x pr. ukekr. 6.500,-
  Medlemsskap (per kalenderår)kr. 350,-
  • Kombinert

 • Bli medlem

  Registrer deg som medlem og meld deg på til treningspartiene.

  Les mer
 • Timeplan

  Oversikt treningspartiene