top of page

ÅRSMØTET 2024

Årsmøte 2024

Velkommen til årsmøte i Slemmestad og Omegn Turnforening

Dette avholdes torsdag 21. mars kl. 20.30 hos Sætre Innbyggertorg, rom "Hurum øst/vest".

Vi minner om at for å være stemmeberettiget må man ha betalt medlemsavgift for 2024. Nye medlemmer må ha betalt medlemsavgift senest 1 måned før årsmøtet og være fylt 15 år. Foresatte kan ikke stemme på vegne av sine barn.

Velkommen!

Årsmøtet
bottom of page