top of page

TURN MENN

Apparatturn for gutter fra 6 år

Det turnes i 6 apparater for Turn menn: Frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang. Fra guttene er 6 år vinkles treningene mot den nasjonale utviklingstrappen for gutter LUM-stigen. Fra guttene fyller 13 år må de kunne turne selvvalgt etter eget reglement.

Våre grupper turn menn:


Apparatturn gutter lokalt 1-2x pr uke

Turn gutter 6- 9 år

Turn gutter 10-15 år

Konkurransepartier:

​Apparatturn gutter regionalt og  nasjonalt - 3 dager eller mer pr uke fra 8 år

På alle partiene trener vi for å kunne lære øvelsene i Turn Menn LUM-Stigen Nasjonal Guttestige fra 13 år og  FIG CoP, slik at vi kan delta på konkurranser på tilpasset nivå. Turn er en veldig teknisk idrett, og vil etterhvert ta mye tid om man ønsker å utvikle seg til neste nivå. Vi kan dele inn nivåene omtrent fordelt på antall dager man trener hver uke:

1-2x pr uke:  trinn 1-2 i LUM Stigen

3-4x pr uke Trinn 3-4 I LUM Stigen og Nasjonal Guttestige for 13 år +

5x eller mer pr uke FIG CoP

bottom of page