top of page

OM OSS

Vi stiftet Slemmestad og Omegn Turnforening 11 november 2006. Vi er en frivillig organisasjon, og ligger under Norges Idrettsforbund, Norges Gymnastikk og Turnforbund, Viken Idrettskrets, Viken og Oslo Gymnastikk og Turnkrets og Asker Idrettsråd.

Vi holder til i søndre Asker, og har våre aktivitetstilbud i gymsalen på Frydenlund Barneskole og i vårsemesteret 2024 i Holtebrekkhallen på Steinerskolen i Hurum. 

Vi jobber aktivt med å samle vår aktivitet i ett eget midlertidig tilpasset treningslokale - frem til den kommunale hallen i Asker Syd står ferdig.

Male Gymnast
bottom of page