top of page

VÅRE VILKÅR / BETINGELSER

PRØVETIMER

Vi opererer ikke med prøvetimer uten at dette er avtalt på forhånd. Det er desverre ikke mulig å bare møte opp til trening. Vi må ha forhåndspåmelding med tanke på planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter på en forsvarlig måte. Ta kontakt på epost for å avtale eventuelt prøvetime - post@slemmestadturn.no

INNMELDING, PÅMELDING OG KOMMUNIKASJON

Innmelding og påmelding til aktivitet/partier gjøres via link "Bli medlem".

Vår medlemsportal er "Spond".

Alle må laste ned appen, og det gjøres her:

ALL INNMELDING, PÅMELDING, KOMMUNIKASJON OG BETALINGER GJØRES VIA SPOND

Påmelding for våre medlemmer er for hvert semester. Medlemmer melder seg da på for ett semester av gangen.

 

  • Alle grupper på skolene fra uke 36-49 og uke 3-17

  • Alle grupper i Holtebrekkhallen 1-2x pr uke, uke 34-49, uke 3-21

  • Alle grupper som trener 3x eller mer pr uke, uke 34-49 og uke 3-24

 

Så langt det lar seg gjøre - opprettholdes de samme gruppene med de samme trenerne.

 

Påmeldingen er bindene.

Vi har ingen refusjon om man ikke fullfører semesteret, blir syk eller skadet heller ikke om det oppstår utenforstående hendelser slik at vi ikke får gjennomført oppsatte treninger som planlagt.

App-Store-Icon-2-1_edited.png
Google-Play-Icon-1-1-1_edited.png

SEMESTERVARIGHET

Frydenlund Barneskole:

Høstsemester uke 36-49

Vårsemester uke 3-17

Holtebrekkhallen apparatturn (1-2x pr uke):

Høstsemester uke 34-49

Vårsemester uke 3-21

Apparatturn (3x pr uke eller mer):

Høstsemester uke 34-49

Vårsemester uke 3-24

 

Vi følger skoleruten, og holder stengt for ordinær trening i skolens høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie samt på røde dager.

Ekstra treninger/samlinger/camper kan tilbys mot ekstra treningsavgift etter hvilke ressurser klubben har tilgjengelig i skolens ferier og i ukene som ligger utenfor semestrene.

KONKURRANSELISENS

Alle utøvere hos oss mottar fra og med det året de fyller 9 år i kalenderåret en konkurranselisens fra Norges Gymnastikk og Turnforbund. Dette er en utvidet forsikring ved trening, oppvisninger, reiser og konkurranser.

PRISER

Medlemskontingent
Årlig medlemskontingent for alle medlemmer på kr. 350,- 
Denne dekker kontingenter og forsikringer til Norges Gymnastikk- og Turnforbund, Viken og Oslo Gymnastikk og Turnkrets og Slemmestad og Omegn Turnforening. Denne betales det året man melder seg inn ved innmelding. Året etter blir denne sendt ut i januar/februar. Denne følger kalenderåret 01.01-31.12. Voksne oppfordres til å melde seg inn som støttemedlemmer for at blant annet familien skal få stemmerett ved årsmøtet. (Foreningens høyeste organ) Man må være personlig medlem og over 15 år for å ha stemmerett ved årsmøtet.

Treningsavgifter
Betales for hvert semester. Denne varierer fra 1650,- til 7500,- avhengig av hvilket aktivitetstilbud man velger å delta på. Treningsavgiften faktureres i begynnelsen av hvert semester. Prisen pr parti/semester er pr plass uavhengig av om medlemmet benytter seg av tilbudet fullt ut eller velger å komme færre treninger ukentlig enn partiet man tilhører har tilbud om.

 

Satser Vårsemesteret 2024:

Gymlek 2-5 år m foreldre 1650,- pr semester

Apparatturn, 6-9 år og 10-15 år 2500,- pr treningsdag pr semester (1x kr 2500,-, 2x kr. 5000,-)

Apparatturn 3x pr uke eller mer fra kr 5500,- pr semester til kr 7500,- pr semester - avhengig av hvilken gruppe og antall dager man trener

SALGSDUGNADER - TRENINGSAVGIFT

Vi arrangerer salgsdugnader for våre partier. Dette er viktig for fellesskapet at alle deltar på disse salgsdugnadene slik at vi slipper å øke treningsavgiftene pr semester.

 

Digitale skrapelodd

 Alle selger minimum 10 lodd hver.

DUGNADEN.NO

Vi selger produkter fra Dugnaden.no med super kvalitet på dopapir, tørkeruller, sokker, rengjøringsprodukter og tennposer. Mail for dugnadsansvarlig sendes ut i forkant av bestillingsperioden med informasjon til alle medlemmer.

Juletre-salg

Vi selger juletrær utenfor Rema 1000 i Åros i perioden ca. 15 desember til 23 desember og er avhengige av foreldre som stiller opp på salgs-vakter i denne perioden.

AVMELDING / UTMELDING

All avmelding / utmelding skjer ved å fylle ut og sende inn utmeldingsskjemaet.

Det finner du i menyen eller TRYKK HER

 

All utmelding etter 31.12, kl 24:00 må betales i sin helhet for neste kalenderår.

 

Dette gjelder den årlige medlemskontingenten.0101-3112

Alle utestående fordringer må være betalt for at man kan sette status "utmeldt" i medlemssystemet. Man har heller ikke rett til å bli tatt opp av en ett annet idrettslag før man har gjort opp alle forpliktelser på gjeldene medlemskap.

bottom of page