VÅRE VILKÅR / BETINGELSER

PRØVETIMER

Vi opererer ikke med prøvetimer. Det er desverre ikke mulig å bare møte opp til trening. Vi må ha forhåndspåmelding med tanke på planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter på en forsvarlig måte.

INNMELDING OG PÅMELDING

Innmelding gjøres via link "Bli medlem".

Vår medlemsportal er "Rubic Medlem".


Påmelding til aktivitet/partier gjøres ved å logge inn på min side via "Logg inn - Medlemsportal, eller via app'n "Laget mitt". 


Påmelding for våre medlemmer er for hvert semester. Medlemmer melder seg da på for ett semester av gangen.


  • Alle grupper på skolene fra uke 36-49 og uke 3-17

  • Alle åpne grupper i turnhallen uke 34-49, uke 3-21

  • Alle konkurransepartier i turnhallen uke 34-49 og uke 3-24


Så langt det lar seg gjøre - opprettholdes de samme gruppene med de samme trenerne.


Påmeldingen er bindene.

Vi har ingen refusjon om man ikke fullfører semesteret, blir syk eller skadet heller ikke om det oppstår utenforstående hendelser slik at vi ikke får gjennomført oppsatte treninger som planlagt.

SEMESTERVARIGHET

Frydenlund Barneskole:

Høstsemester uke 36-49

Vårsemester uke 3-17

Turnhallen åpne grupper (1-2x pr uke):

Høstsemester uke 34-49

Vårsemester uke 3-21

Turnhallen konk.partier (3-5x pr uke):

Høstsemester uke 34-49

Vårsemester uke 3-24


Vi følger skoleruten, og holder stengt for ordinær trening i skolens høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie samt på røde dager.

Ekstra treninger/samlinger/camper kan tilbys mot treningsavgift etter hvilke ressurser klubben har tilgjengelig i skolens ferier og i ukene som ligger utenfor semestrene.

KONKURRANSELISENS

Alle utøvere hos oss mottar fra og med det året de fyller 9 år i kalenderåret en konkurranselisens fra Norges Gymnastikk og Turnforbund. Dette er en utvidet forsikring ved trening, oppvisninger, reiser og konkurranser.

PRISER

Medlemskontingent
Årlig medlemskontingent for alle medlemmer på kr. 350,- 
Denne dekker kontingenter og forsikringer til Norges Gymnastikk- og Turnforbund, Viken og Oslo Gymnastikk og Turnkrets og Slemmestad og Omegn Turnforening. Denne betales det året man melder seg inn ved innmelding. Året etter blir denne sendt ut i januar/februar. Denne følger kalenderåret 01.01-31.12. Voksne oppfordres til å melde seg inn som støttemedlemmer for at blant annet familien skal få stemmerett ved årsmøtet. (Foreningens høyeste organ) Man må være personlig medlem og over 15 år for å ha stemmerett ved årsmøtet.

Treningsavgifter
Betales for hvert semester. Denne varierer fra 1400,- til 6500,- avhengig av hvilket aktivitetstilbud man velger å delta på. Treningsavgiften faktureres i begynnelsen av hvert semester. Prisen pr parti/semester er pr plass uavhengig av om medlemmet benytter seg av tilbudet fullt ut eller velger å komme færre treninger ukentlig enn partiet man tilhører har tilbud om.

SALGSDUGNADER - TRENINGSAVGIFT

Vi arrangerer 3 salgsdugnader for våre partier. Dette er å anse som treningsavgift, med mulighet til å velge salgsdugnaden eller kjøpe treningsavgiften i Rubic om man ikke ønsker å delta på salgsdugnad.

 

Julekalendere- skrapelodd

Vi har tradisjon for å selge julekalender-skrapelodd hvert år. Hvert medlem må selge 10 lodd før jul eller kjøpe treningsavgift i Rubic: kr. 500,- pr medlem

 

DUGNADEN.NO

Vi selger produkter fra Dugnaden.no med super kvalitet på dopapir, tørkeruller, sokker, regjøringsprodukter og tennposer. Mail for dugnadsansvarlig sendes ut i forkant av bestillingsperioden med informasjon til alle medlemmer. Alle som trener i turnhallen må delta på denne eller kjøpe treningsavgift kr. 600,- i Rubic pr salgsrunde (1 på våren og 1 på høsten). De som trener på våre aktivitetstilbud på skolene kan delta om de ønsker.

Juletre-salg

Vi selger juletrær utenfor Rema 1000 i Åros i perioden 15 desember til 23 desember og er avhengige av foreldre som stiller opp på salgs-vakter i denne perioden.

AVMELDING / UTMELDING

All avmelding / utmelding skjer ved å sende mail til medlem(a)slemmestadturn.no


All avmelding og utmelding skal foregå skriftlig via ovennevnte e-postadresse og alle som ikke ønsker å være medlem må gjøre dette innen 31.12.


All avbestilling etter 31.12 må betales i sin helhet for neste kalenderår.


Dette gjelder den årlige medlemskontingenten.0101-3112

Alle utestående fordringer må være betalt for at man kan sette status "utmeldt" i medlemssystemet. Man har heller ikke rett til å bli tatt opp av en ett annet idrettslag før man har gjort opp alle forpliktelser på gjeldene medlemskap.