top of page

GYMLEK 2-5 ÅR M/FORELDRE

Semester: Uke 3-17 og uke 36-49

Primærmototrisk trening gjennom lek og aktivitet.

 

Dette er et aktivitetstilbud der både fysisk og psykisk samspill mellom foreldre / besteforeldre og barn spiller inn. Dette er barnets første møte med idretten og den voksne deltar aktivt, er hjelper, gir trygghet og skal være en viktig støtte for barnet. Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulere til utviklingen av grovmotorikken.

 

Gruppen deltar på foreningens juleoppvisning og de har egen våravslutning.

 

Trening 1 gang pr uke

bottom of page