top of page

GYMLEK 2-4 ÅR M/FORELDRE

Semester: Uke 3-17 og uke 36-49

Primærmototrisk trening gjennom lek og aktivitet.


Dette er et aktivitetstilbud der både fysisk og psykisk samspill mellom foreldre / besteforeldre og barn spiller inn. Dette er barnets første møte med idretten og den voksne deltar aktivt, er hjelper, gir trygghet og skal være en viktig støtte for barnet. Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulere til utviklingen av grovmotorikken.


Gruppen deltar på foreningens juleoppvisning og våroppvisning.


Trening 1 gang pr uke


Neste steg i stigen vår er Idrettens Grunnstige - Basisturn 4-6 år

bottom of page