Gymnastics Horse

KLUBBMESTERKAP

Alle partier som trener i turnhallen kan melde seg på og delta på årets klubbmesterskap.

Vi samler hele klubben i turnhallen i løpet av siste helgen i mai. Alle som er 10 år og yngre viser sine øvelser og får lik premie. Alle som er 11 år og eldre vil få bedømming og rangert premiering ihht barneidrettsbestemmelsene.

Deltakeravgift kr. 300,- - påmeldingsfrist 30 april via knappen/linken nedenfor

I forbindelse med dette arrangementet trenger vi frivillig hjelp fra foreldre og andre støttespillere til rigg, levering av varer til kiosk, kioskvakt, inngang, speaker og rydd.