top of page
Gymnastics Horse

KLUBBMESTERKAP

Alle partier som trener for å lære turnstigene kan melde seg på og delta på årets klubbmesterskap - semesteravslutning

Søndag 12 mai i Holmen Turnhall fra kl. 1500

Vi samler hele klubben til konkurranse. Alle som er 10 år og yngre viser sine øvelser og får lik premie. Alle som er 11 år og eldre vil få bedømming og rangert premiering ihht barneidrettsbestemmelsene.

Deltakeravgift kr. 400,- + transaksjonskostnader

Informasjon og ny påmelding er sendt ut i Spond, påmeldingsfrist fredag 3 mai kl. 2000

Link til arrangementet i Spond for påmelding

I forbindelse med dette arrangementet trenger vi frivillig hjelp fra foreldre og andre støttespillere til rigg, levering av varer til kiosk, kioskvakt, inngang, speaker og rydd.

bottom of page