top of page
Gymnastics Horse

KLUBBMESTERKAP

Alle partier som trener for å lære turnstigene kan melde seg på og delta på årets klubbmesterskap

LØRDAG 20 MAI 2023

Vi samler hele klubben til konkurranse. Alle som er 10 år og yngre viser sine øvelser og får lik premie. Alle som er 11 år og eldre vil få bedømming og rangert premiering ihht barneidrettsbestemmelsene.

Deltakeravgift kr. 400,- - påmeldingsfrist 20 april via knappen/linken nedenfor

I forbindelse med dette arrangementet trenger vi frivillig hjelp fra foreldre og andre støttespillere til rigg, levering av varer til kiosk, kioskvakt, inngang, speaker og rydd.

bottom of page